Ansatte.jpg

Fra venstre; Heidi Tøristuen Gram (pedagog og assistent), Caroline Andresen (assistent - permisjon), Mette Mathisen (styrer og pedagogisk leder), Eline Misfjord (pedagogisk leder). 

I tillegg jobber: Karoline Brennahagen Brenna (assisten-vikariat) og May Linda Bjerkeengen (assistent).