_MG_0088.jpg

Fra venstre; Heidi Tøristuen Gram (assistent), Caroline Andresen (assistent - permisjon), Mette Mathisen (pedagogisk leder), Eline Misfjord (pedagogisk leder), Catrine Jørandli (styrer), og Inger Berit Berghagen Berntsen (lærling). Fraværende; May Linda Bjerkeengen (assistent).