FAU på Land Montessoriskole består av:

Leder - Silje Austdahl

Kasserer - Anika Wassong

Sekretær - Toril Skinnerud

Medlemer - Mona Johnsbråten, Aina Øversveen og Ann Kristin Skoglund

 

Ønsker du å ta kontakt med FAU? Bruke mail: fau@landmontessori.no

 

Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen har egen hjemmeside med en del informasjon for foreldre til elever i grunnskolen. Her er link til deres hjemmeside.