Informasjonsbrev LMB                                              August 2018

Vel møtt til nytt barnehageår, hyggelig å se dere alle igjen! Vi ønsker ekstra velkommen til det nye barnet som starter hos oss; Loke og hans foresatte. Ønsker også velkommen til vår nye assistent Karoline B. Brenna. Karoline har erfaring fra barnehage da hun de siste årene har jobbet som assistent i en annen barnehage. Karoline skal i første omgang fylle assistent jobben til Caroline frem til hun kommer tilbake fra mammapermisjon i desember.

Personalet i barnehagen er som følger; Mette (styrer og pedagogisk leder), Eline (pedagogisk leder), Heidi (pedagog og assistent), Karoline (assistent), Caroline (assistent, borte i mammapermisjon) og May Linda (assistent og vikar).
Mette tar fra 15.8 over som styrer i barnehagen. Hun skal jobbe 35% som styrer og 65% som pedagogisk leder.
Mette og Eline kommer som tidligere til å dele hovedansvaret for oppfølging av barna. Dette gjelder foreldresamarbeid, Tras, foreldresamtaler, andre møter og oppfølgning. Vi har gjort følgende fordeling av barna:

Eline: Maurits, Alexander, Sarah, Peder, Loke, Tia Maria, Amalie, Aiden og Leon.
Mette: Nicolas, Herman, Hedda, Evita, Tobias og Aasmund.

Fagområdet for august er «geografi og nærmiljø», som passer godt inn i oppstart og innkjøring. «Arbeidet med geografi hjelper barnet til å forstå sin sansbare verden gjennom å lære geografiske navn og begreper, bearbeide inntrykk av den virkelige verden ved hjelp av materiellet og gi et innblikk i den nære forbindelsen mellom menneskene og jorden vi bor på» (Fagplan for Montessori, s.49). Det skaper følelse av tilhørighet og det å være en del av et menneskelig felleskap. Vi skal oppleve den virkelige verden. Dette kan gjøres gjennom sansene. De vil også være innom temaer som solidaritet og miljøvern (Fagplan for Montessori, s.49-50).  Vi vil bruke mye tid til å bli kjent med hverandre, med barnehagen, med området rundt oss og bruke tiden på å komme tilbake til gode rutiner. Vi vil dele opp barnegruppa litt, i forhold til å få rolige dager og god innkjøring for det nye barnet. Vi vil benytte «Mitt Valg» og «Barnas plattform» i denne perioden. «Mitt Valg» er et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse med fokus på forebyggende arbeid. «Barnas plattform» er med på å styrke god selvfølelse og selvtillit.

Viktig informasjon;

·         Ny årsplan og nytt årshjul deles ut i begynnelsen av september.

·         SMS-systemet «Mobilskole» forsvinner og vi går over på et nytt SMS-system, kalt «Transponder». Dette fungerer på samme måte som mobilskole, og kan lastes ned som app. I starten vil det ikke være mulig å svare på disse meldingene, men sms kan sendes til vår mobil. Gjennom dette systemet vil vi som tidligere sende ut felles informasjon som ikke er kommet med i informasjonsbrevet og sende ut påminnelser hvis det er spesielle ting som skjer. Er det noen som innen midten av september opplever at de ikke mottar SMS gjennom Transponder eller som har spørsmål, ta kontakt med oss.

·         Det er kun barna som kommer før kl.7.30 som trenger å ha med egen matpakke hvis de trenger litt mat før frokosten. Vi serverer frokost kl.8.30 og ønsker derfor ikke egne matpakker etter kl.7.30. Dette er for å sikre at barna er sultne til barnehagens frokost og at frokosten kan bli et hyggelig samlingspunkt med alle rundt bordet.

·         Barnehagen ønsker at barna ikke medbringer egne leker hjemmefra, da dette ofte fører til konflikter. Vi vil legge opp til egne ha-med-dager i tillegg til å tilby et variert utvalg av materiell og leker i barnehagen.

·         På grunn av alvorlig allergi ved Land Montessori kan ikke barna ta med seg egg og nøtter i/på deres matpakker! Barna kan likevel oppleve å få servert egg i barnehagen, men da er dette under «kontroll» av de ansatte.

Utedager i august:
Vi legger ikke opp til noen faste utedager, men vil være mye ute i barnehagen i tillegg til å utforske skolens uteområde hvis været tillater det.

Bursdager i august:
13. august – Tia Maria 4 år! (feires 21.08).

Viktige datoer:
15. og 16. august – Barnehagen stengt pga. planleggingsdager.

September – Foreldremøte, dato kommer så snart vi har den klar.

Kontaktinformasjon for barnehagen /styrer:

Tlf: 61126880           Mobil: 94873114

Mail til barnehagen/styrer: barnehage@landmontessori.no

Mail til Mette (pedagogisk leder): mette@landmontessori.no

Mail til Eline (pedagogisk leder): eline@landmontessori.no

 

Hilsen alle i personalet