Informasjonsbrev LMS                                  februar 2018

Nå i februar er det fint å leke ute i snøen, og det er mange som er ivrige på å lage snøborger, ake og gå på ski. Vi vil også ha en felles ski- og akedag for hele skolen og de eldste i barnehagen i Gutukollen. Da må elevene ha klær til å være ute hele dagen, sekk med sitteplate, drikke (gjerne varmt og kaldt). Vi ordner med grillmat til alle. Vi tar med akematter fra skolen, men vi håper at flest mulig vil ha med seg skiutstyr.

Gruppe 1 avslutter arbeidet med historien om livet og har temauke uke 8 om dyr. Mer informasjon om dette kommer på ukeoversikten.

Gruppe 2 kommer til å bruke noe tid på øving til morgensamling frem til 12. februar.

Viktige datoer i februar:

Tirsdag 12.02 - Morgensamling kl. 09.00. Det er gruppe 2 som har ansvaret. Alle er velkomne!

Fredag 15.02 - Bokbussen kommer. Husk å ta med bøker som skal leveres!

Tirsdag 19.02 – Ski- og akedag i Gutukollen

 

Uke 9 VINTERFERIE

Hilsen personalet