Ansatte på skolen

Foto: Knut Kamphaug

Foto: Knut Kamphaug

                                                                                                                                                                                                            

Bakerste rekke fra venstre: Assistent/Musikklærer - Anders Myhrvold,  Vaktmester - Erik Jordet,  Kontaktlærer - Joachim Sørum, Lærer - Mats Jørgenstuen (ikke lenger ansatt på skolen)

Midterste rekke fra venstre: Assistent - Hans Jürgen Haanschoten, Kontorfullmektig - Anne Grete Skaugom, Daglig leder - Unn Silje Brattsveen, Spesialpedagog - Catrine Jørandli, Kontaktlærer/Kontor - Sarah H.Kamphaug Jørgenstuen

fremste rekke fra venstre: Kontaktlærer - Anna Odnæs, Assistent - Agata Luczka (ikke lenger ansatt på skolen), Barne- og ungdomsarbeider - Bente Merete Tøristuen

Ikke tilstede: Kontaktlærer - Mari-Anne Kleiven, Renholder - Kari Brenna, Spesialpedagog/Assistent - Signe Flattum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesialpedagog - Cecilie Von Ubich

Spesialpedagog - Catrine Jørandli

Assistent - Agata Luczka

Renholder - Kari Brenna

Vaktmester - Erik Jordet