Klagerutiner Land Montessoribarnehage

Hvis du eller barnet ditt opplever noe i barnehagen som vekker bekymring er det greit å vite hvordan man bør formidle dette til barnehagen, og eventuelt klage hvis saken ikke blir fulgt opp. Disse rutinene skal hjelpe de foresatte og barnehagen til å kommunisere godt rundt disse sakene.

1. Ta kontakt med pedagogisk leder

 • Hvis noe haster, ta kontakt på telefon

 • Vi ønsker at du lager en skriftlig klage, på mail eller papir, for at vi skal unngå misforståelser

 • Hvis du mener at pedagogisk leder ikke håndterer saken på en god nok måte, kan du gå videre med saken til styrer

2. Ta kontakt med styrer

 • Hvis noe haster, ta kontakt på telefon

 • Vi ønsker at du lager en skriftlig klage, på mail eller papir, for at vi skal unngå misforståelser

 • Hvis du mener at styrer ikke håndterer saken på en god nok måte eller du synes det er vanskelig å ta opp saken uten støtte fra noen andre, kan du få støtte av barnehagens foreldrekontakt

3. Ta kontakt med foreldrekontakten

 • Foreldrekontakten kan hjelpe deg med å ta opp saken med barnehagen, hvis du synes noe er vanskelig å ta opp

 • Foreldrekontakten har jevnlige møter med barnehagen og har også anledning til å avtale egne møter med ledelsen

 • Hvis du mener at barnehagens ansatte ikke håndterer saken på en god nok måte, og foreldrekontakten ikke når frem, kan du gå videre med saken til barnehagestyret

4. Ta kontakt med barnehagestyret ved styreleder

 • Hvis noe haster, ta kontakt med styreleder på telefon, men skriv uansett en skriftlig klage

 • Hvis du mener at skolestyret ikke håndterer saken på en god nok måte, kan du gå videre med saken til Fylkesmannen i Oppland

 5. Ta kontakt med Fylkesmannen i Oppland

 • Ta kontakt med fylkesmannens kontor på telefon eller skriv helst en skriftlig klage. Du får veiledning på hvordan du skal gå frem av fylkesmannen.