Grunnverdier

Slide1.png

Hvordan?

Trygghet

 

 

 

 

Nærhet til hvert enkelt barn

Forutsigbarhet

Tilstedeværende voksne

Mulighet til frie valg

Omsorg


Orden

 

Faste plasser til alt

Faste rutiner

Grensesetting

Tilrettelagt miljø

Frihet og ansvar


Harmoni

Tilrettelagt miljø (musikk, lys, farger, utforming)

Planter og dyr

Vennskap og inkludering

Individualitet


Selvstendighet

Øve praktiske ferdigheter

Mestring

Tilrettelagt miljø

Selvkorrigerende miljø og aktiviteter

Gi muligheter


Konsentrasjon

Respektere hverandre

Mulighet til frie valg

Arbeidsøkt

Montessorimateriellet

Tilrettelagt miljø