Du må bruke Søndre Land Kommune sitt søknadsskjema, som finnes på: http://www.sondre-land.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barnehagene

Vi forholder oss til Søndre Land Kommune sine priser for barnehage: http://www.sondre-land.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barnehagene/priser-og-betaling-for-barnehage

Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehage

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Endringsskjema benyttes ved endring av oppholdstid eller oppsigelse av plass