Foreldrekontakter for barnehagen 2017-2018 er:

Merete Brenden (Tlf: 97149055) og Linny Nygård (vararepresentant)