Uten navn.png

Årsplan 2019-2020

Årsplan for barnehageåret 2019-2020 er delt ut pr. epost. For andre interesserte finnes lenk under barnehage her på hjemmesiden.

Oppstart og nytt barnehageår

Nå i oppstarten bruker vi mye tid til å bli kjent med hverandre, med barnehagen, med området rundt oss og det vil bli brukt tid på å komme inn i gode rutiner. Barnegruppa vil bli delt litt, i forhold til å få rolige dager og god innkjøring for de nye barna. Videre jobber vi utover med tema «geografi og nærmiljø», som passer godt inn i oppstart og innkjøring. «Arbeidet med geografi hjelper barnet til å forstå sin sansbare verden gjennom å lære geografiske navn og begreper, bearbeide inntrykk av den virkelige verden ved hjelp av materiellet og gi et innblikk i den nære forbindelsen mellom menneskene og jorden vi bor på» (Fagplan for Montessori, s.49). Det skaper følelse av tilhørighet og det å være en del av et menneskelig felleskap. Vi skal oppleve den virkelige verden. (fagplan for Montessori, s.49-50). De vil også være innom temaer som solidaritet, miljøvern og biologi.

Kropp, aktivitet og helse

Tema for mai er Kropp, aktivitet og helse. Rammeplanen sier at «vaner og handlingsmønsteret tar form allerede fra tidlig alder». (s.49). Vi skal legge til rette for bevegelsesglede og matglede. Videre skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. De skal få medvirke i matlaging og bli kjent med maten fra «jord til bord». (s.49). Vi legger opp til arbeid rundt dette, og vi skal blant annet klargjøre grønnsakshagen og dyrke der, lære om kroppen og tegne vår egen kropp. Inkludert i dette temaet er også fortsettelsen av arbeidet med miljø og utvikling – «Montessori 2030» som har ligget i bakgrunnen hele dette barnehageåret. Barna lærer å ta vare på og vise omsorg for seg selv, hverandre og naturen. Vi fremmer verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn. Arbeidet vil foregå like mye inne som ute nå om dagen. (se linker nedenfor for å lese mer om miljø og utvikling, i tillegg til å se i årsplan s.8).

Matematikk og mate-materiell

I april arbeider vi videre med matematikk med fokus på måling og antall. Barna skal få utvikle forståelse for grunnleggende matematiske begreper. Gjennom blant annet at vi voksne bruker matematiske begreper reflektert og i hverdagen. De skal få bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse (Rammeplanen, s.54). Vi skal utforske volum sammen, blant annet med uformell matlaging og vann med farge ute. Det blir fortsatt ulikt matematikkmateriell fremme. Noe har vi allerede vært borti og noe er nytt, sånn som blant annet hundrerbrettet. For de minste blir det mye telle-regler og blant annet telle-tårn-materiell.

Tirsdag 12. mars 2019

Er årets barnehagedag. Tema for årets barnehagedag er synliggjøring av hvordan barnehagen jobber for å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet under slagordet «Jeg lurer på…»

Vi kommer til å bruke mye av dagen ute i barnehagen og barna skal få være med på å «lure på».

Det blir forskerprosjekter og andre ting som setter i gang undring.

Matematikk

Tema for mars er matematikk. Matematikk går inn under fagområdet «Antall, rom og form» i Rammeplanen for barnehagen. I Fagplan for Montessoribarnehagen står det at «Alle mennesker har et matematisk sinn. Det kommer til uttrykk i interessen for tall og telling, former og dimensjoner, presisjon og jakten på sammenhenger» (s. 44). Dekking av bord, sang, rim og regler blir ofte de minste barnas første møte med matematikk. For de eldre barna blir matematikk et mer omfattende emne å fordype seg i. Hos oss vil barna både indirekte og direkte komme i kontakt med matematikk. Altså både gjennom alle de praktiske hverdagsaktivitetene og gjennom det sansetrenende materiellet vårt. Vi vil i mars også se ekstra på tall og mønstere. Tallene 1-10 og 0 er de første tallene vi ser på. Vi skal plukke fram ulikt materiell sånn som blant annet tellestaver, tallkort, sandpapirtall og former i innpassingsbrett.  Barnehagen skal videre bidra til at barna får leke og eksperimentere med tall. Det samme gjelder mengde og telling. Det er også viktig at barna får erfare størrelser i sine omgivelser. De skal få undersøke former og sortere dem på ulike måter. (Rammeplanen for barnehage s. 54).


Nye betalingssatser for barnehageplass

Fra 1.1.19 gjelder nye betalingssatser for barnehageplass i 2019. Vi følger samme satsene som kommunen. Disse er fastsatt av Kommunestyret i møtet 17. desember 2018. Satsene er justert i tråd med Stortingets vedtak om maksimalpris.

BETALING.png
Uten navn.png

Circle of Sicurety – god psykisk helse

Barnehager og skoler, i tillegg til familie og venner er de viktigste arenaene for å fostre og utvikle god psykisk helse. Tiden barn oppholder seg i barnehagen og skolen hver dag er ofte lengere enn den tiden de er våkne hjemme. Derfor er barnehage og skole unike arenaer for å fremme psykisk helse.  Og ENDELIG skal vi som barnehage, sammen med alle barnehager, alle skoler og andre aktuelle samarbeidspartnere i kommunen få opplæring så vi kan bli flinkere til å forstå barnas signaler, og gjøre dette systematisk. Dette skal vi blant annet gjøre gjennom å styrke vår relasjonskompetanse til barna gjennom å innføre metoden Circle of Security - Trygghetsirkelen. Med på laget har kommunen fått med seg psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson fra Tilknytningspsykologene. De to er ledende på dette området og har gjennom tidligere fagdag og fagdag 2.1.19 vist oss at dette er noe de er gode på og de har gjennom sitt engasjement berørt og gitt oss et brennende engasjement for dette. Vi ønsker å bli gode på dette og være med å styrke barna sånn at de senere i livet kan dra med seg en styrket psykisk helse. Vi ser også at dette er noe som faller godt inn med vårt Montessori fokus; «Følge barnet».  Vi skal «stimulere barnets helhetlige utvikling gjennom å gi dem mulighet til å utvikle sin personlighet, bruke sitt potensiale og bli en del av tiden og kulturen vi lever i.» (Fagplan for Montessori, s.14.) Vi skal være barnas trygge base som sender dem ut for å utforske og utvikle seg. Samtidig skal vi være barnas sikre havn som tar dem i mot når de trenger hjelp og støtte eller bare få litt lading gjennom oss.

Gjennom hele det neste halve året skal vi i barnehagen jobbe intensivt med dette gjennom egenstudier, diskusjonsoppgaver i personalet, observasjoner, praktisk arbeid, fagsamlinger i kommunen og ny fagdag i juni.

Kommunen tilbyr også foreldre og andre som står barnet nært egen kurs i dette, Circle of Security parenting. Disse kursene anbefales på det sterkest. Circle of Security Parenting (COS-P), Trygghetssirkelen skal hjelpe foreldre/omsorgspersoner til å forstå barn bedre. Modellen brukes over hele verden for å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Programmet har som formål å bevisstgjøre de voksne på hvordan samspillet mellom dem og barna påvirker hverandre.

For mer info om temaet eller info om nye foreldrekurs ta kontakt med barnehagen eller se Søndre Land kommunes hjemmeside.

Juleforberedelser

Vi har den siste tiden jobbet med tema “kunst og forming, etikk og filosofi” og en naturlig del av både de temaene og tiden før jul er ulike juleforberedelser. Det har blitt blant annet lefsebaking, steking av medisterkaker, julepynt og julekort.

Kunst og forming, etikk og filosofi

Frem mot jul jobber vi med temaene “kunst og forming, etikk og filosofi”. Dette gjør seg blant annet synlig gjennom ulikt montessorimateriell og ulike sansestasjoner som står fremme og blir satt frem fra gang til gang. Gjennom dette får barna muligheten til å uttrykke seg på ulike måter og være med på å søke etter svar. Vi opplever at barna undrer seg like mye som vi voksne gjør :-)

Geografi og nærmiljø

Barnehagen jobber med tema geografi og nærmiljø. Vi vil blant annet se på hvor i verden vi bor, og gå fra kontinent/verdensdel, til land, til fylke, til kommune, til slutt til tettstedet vi bor og huset vårt. Barna blir også kjent med både liv på land og i vann.

Nytt informasjonsbrev

Nytt informasjonsbrev er nå sendt ut på mail til alle foresatte. I tillegg finnes informasjonsbrevet under linken barnehage og informasjonsbrev.

Velkommen til nytt barnehageår

Vi ønsker alle velkommen til et nytt barnehageår. Spesielt velkommen til nytt barn og ny ansatt. Vi starter året med tema bli kjent og fagområdet geografi og nærmiljø. Vi skal oppleve den virkelige verden, skape følelse av tilhørighet og det å være en del av et menneskelig felleskap.

 

Kjøkkenhage

I barnehagen har vi tidligere plantet flere bærbusker og trær, samt at vi hvert år planter i kjøkkenhagen vår. Det er til stor glede både for små og store da vi ser at det spirer, gror og vokser frem forskjellige grønnsaker og bær. Noe av utvalget vårt er rips, solbær, epler, plommer, kirsebær, sukkererter, rabarbra, gressløk, gulrøtter, tomater, salat og jordbær.

Gårdsbesøk

Barnehagen har vært på gårdsbesøk i dag og blant annet hilst på kopplam og kuer. Spennende og fin dag. Takk til Iza Aashaug for at vi fikk komme.

Morgensamling

Barnehagebarna har hatt morgensamling for foreldre, besteforeldre, skolebarn, lærere og andre interesserte. Skolestarterne stilte hver for seg med boklesing og sang. Felles fremførte barna flere sanger, som "Her er vi igjen i barnehagen", "Idas sommervise", "Blomster små" og diktene "Mauren" og "Lille persille". Vi avsluttet med utstilling av tegnede blomster og foreldrekaffe. Tusen takk for oppmøte.

Morgensamling 2018.jpg

 

 

Barnas Plattform

I februar var de ansatte på kurs i Barnas Plattform. Dette er et kompetansehevende kurs innen område selvfølelse og selvtillit. De ansatte fikk tilgang til fire verktøy de skal bruke daglig i barnehagen, dette er en massasje, de gode ordene, hjertebarn og den positive samtalen. Arbeidet styrker samholdet i barnegruppen og vi lærer å sette pris på oss selv, se det gode i hverdagen og i hverandre.
Ved spørsmål om hva som er det beste som har skjedd i løpet av dagen svarer barna fine og forskjellige ting:
- "at vi lekte traktorklubben"
- "at jeg fikk en kos da Eline skulle dra"
- "vært i gymsalen og tatt av sokkene og tråkka på sånne greier"
- "kjøre skoleguttfort med akebrett"
- "da Tobias smilte til meg"
- "å ha tenkepetter" (begrepslæring)
- "å spille plus plus med Ella"
- "lese bok med de små"
- "være med på skolens morgensamling"
- "at det er sol idag"
- "at vi har hørt på de gode orda, for de sier så fine ting"
- "at jeg fant et sneglehus ute"

Pedagogisk kube

Vi har fått på plass to pedagogoiske kuber i barnehagen, som skal fungere som vårt "rom-i-rommet". Innholdet vil skiftes etter interesser, temaer og fokusområder. Vi har startet opp med å lage Sjø-tema inne på 0-3 årsgruppen og lesekrok med skogstema hos 3-6 årsgruppen.

Matematikk.

«Alle mennesker har et matematisk sinn. Det kommer til uttrykk i interessen for tall og telling, former og dimensjoner, presisjon og jakten på sammenhenger.» (Fagplan for montessori s. 44). Matematikk et omfattende emne å fordype seg i. Vi kommer både indirekte og direkte i kontakt med matematikk. Altså både gjennom alle de praktiske hverdagsaktivitetene og gjennom det sansetrenende materiellet vårt.  Vi leker og eksperimentere med tall, mengde og telling. Vi erfare størrelser i våre omgivelser, undersøke former og sortere dem på ulike måter. 

IMG_0940.JPG
IMG_0936.JPG
IMG_0938.JPG
IMG_0941.JPG

 

Kommunikasjon, språk og tekst

Vi har fokus på Rammeplanens fagområde "Kommunikasjon, språk og tekst" og vi ønsker å bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. "Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling" (Rammeplanen, s. 48).

 

Luciafeiring

Barnehagen har bakt lussekatter og gått i  Luciatog på skolen

Morgensamling og grøtfest

Barnehagen har hatt morgensamling og grøtfest. Det var veldig mange som møtte opp for å se på barna og barna var tydelig stolte. De sang sanger, regler og viste en selvlaget film av juleevangeliet. Mange foreldre og besteforeldre var med på grøtfesten etterpå og vi hadde en hyggelig stund sammen.

 

Juleevangeliet

Vi har gjennom arbeidet med fagområdet etikk og religion blant annet vært innom juleevangeliet og har laget oss flere eksemplarer av jueleevangeliet, blant annet det vi ser under her. Vi ønsker at etikk og religion skal være med på å skape interesse for mangfold. I tillegg til forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.  Barna en del av søken på svar om meningen med livet. Etikk, moral og tro vil bli viktige veivisere i gjennom livet. Barn undrer seg like mye som voksne, det er bare uttrykksmåten som kan bli noe annerledes. (Følg barnet! – Pedagogisk fagplan for montessoribarnehagen. S.55 og 56) 

IMG_0772.JPG

 

Strukturert begrepslæring

Store deler av denne høsten har de fire største barna i barnehagen jobbet med strukturert begrepslæring. Her har vi tatt for oss begreper som barna møter i sin hverdag og utforsket disse. Vi har samtalt og reflektert på høyt nivå. Et av begrepene vi har jobbet med er begrepet; gammel. Hva betyr dette begrepet? Hvilken bokstav begynner det på? Hva rimer det på? Hvor mange stavelser.?  Når vi var ferdige malte og kokte vi kaffe på gamlemåten:-)

IMG_0730.JPG
IMG_0729.JPG

Henting av juletre

Barnehagebarna har vært på tur og hentet juletre. Det ble en fin dag ute, med pizzaspising og pepperkaker. Vi besøkte nissen og gav han grøt. Som takk fikk alle barna en gave.

 

Varmmat

I dag har barnehagen laget omelett med salat og potet chips til lunsj. Det var stor stas for barna å se på hordan chipsen ble til. Tenk at den er laget av poteter ;-) 

IMG_0750.JPG

Besøk av brannbil

I høst har vi hatt fokus på "Blålys" og nødetatene våre, dette var veldig sennende for barna og de har lekt, snakket om det, sunget om det og stilt mange undrende spørsmål. Vi erfarte at barna veldig gjerne hadde lyst på besøk fra etatene, og dermed inviterte vi disse, som et ledd i vårt arbeid med implementeringen av Rammeplanen som i kap.4 sier at; "Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen" (s.27). Idag var vi så heldige å få besøk av Søndre Land Brannvesen, ved Hans Martin Søfferud. Takk for besøket, vi gleder oss allerede til neste gang.

Politibesøk

Politiet har også vært på besøk i barnehagen. Dette var veldig spennende. Viktig å få høre om bruk av belte og sete i bilene, lover og regler, etterforskning, hjelp og støtte. Det var spesielt spennde å få høre om at politiet fanger tyver, noe som preget resten av dagen i form av lek og sanger. Vi takker for besøket.

politi2.jpeg

 

Yoga i gymsalen

Idag hadde vi ei lita økt med enkle yogaøvelser i gymsalen. Mange flinke og ivrige barn.

BARNEHAGENE I SENTRUM

Idag har den eldste barnegruppa i Land Montessoribarnehage vært på besøk i Hov sentrum.Kulturkontoret har i samarbeid med handelsstanden invitert barnehagene i Søndre Land Kommune på kino, grilling og bibliotekbesøk. 100 barn var påmeldt og vi har kost oss veldig.

 

"Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre."
(Rammeplanen for barnehager, 2017).

 

"Redd kosebamsen"

Idag har barnehagebarna fått prøve seg som brannmenn. De hørte en brannalarm, måtte ta på seg regnbukse og støvler, for deretter å gå ut og klarte opp i en stige for å redde kosebamsen sin ned fra taket. Det var stor spenning og entusiasme blant barna.

Førstehjelp med Henry

Barnehagebarna har hatt opplæring i førstehjelp, med hjelp fra dukken Henry. Barna var veldig engasjert og synes dette var spennede.

Sweet dreams drawn by children

Barnehagen har deltatt på Nordic Choice Hotels kampanje, der de donerer 10 kroner til UNICEF for hver barnetegning de mottar denne uken. Alle barn har rett til en trygg seng og søte drømmer. Vi produserte totalt 27 tegninger, og her er er noen av tegningene:

Sweet dreams.jpg
image1.JPG
image2.JPG
image3.JPG
image4.JPG

 

 

Matdag 25.04.2017

I dag har vi i barnehagen hatt mat dag. Der fokuset har vært på gode norske matvarer og mat tradisjoner. Vi har derfor laget medisterkaker, klotvelling, semulegryn-grøt med bringebærsaus og Dronning Maud pudding. Dette ble en suksess rik dag med mange spennende, morsomme og litt slitsomme oppgaver. For å fortsette temaet med norske mattradisjoner skal vi senere i uka koke prim.

Barnehagedagen 2017

Vi feiret barnehagedagen med ballonger, lek ute sammen med foreldre og besteforeldre, grilling av pølser og utdeling av diplomer. Det ble en kjempeflott dag ute.

Morgensamling

I dag har barnehagen hatt morgensamling og grøtfest. De danset, sang og underholdt skolen, foresatte og besteforeldre.

Månedens bilde "Sjongløren" av Chagall

Adventskalender

Barnehagen er klar for en koselig adventstid frem mot jul. Vi har laget vår egen adventskalender der vi bak hvert tall skal si noe om et barn, en voksen eller en ting som hører julen til. 

Materielljobbing i barnehagen

Morgensamling i desember. Barnehagen underholdt skolen, foresatte og familie. Etterpå var det grøtfest i barnehagen.

Prosjekt regnskogen

Vi i barnehagen har denne uken vært opptatt av regnskogen.Vi har lært masse om den, deriblant at det finnes papegøyer der og at det blir mindre av den etter hvert som den blir hogd ned. Vi laget også vårt eget støtte-tre til regnskogen. 

Sykkeldag

Som en avslutning på sykkelsesongen hadde vi sykkeldag i barnehagen til stor glede for alle barna.


Frukt

I tillegg til å ha frukt og grønnsaker ved siden av måltidene har vi et stort frukt måltid om dagen. Da prøver vi å ha et rikt og variert utvalg av frukt, bær og grønt. 

Nytt barnehage år

Da er vi i Land Montessoribarnehage gått i gang med et nytt barnehage år. Vi har hittil hatt stort fokus på lek, vennskap, orden og rutiner.

Morgensamling juni 2015

Klare for 17 mai!

I dag har vi øvd oss på å gå i 17. mai tog.

Grønnsakshage

Vi er godt i gang med å fikse opp grønnsakshagen vår. Alle hjelper villig til.

På tur i nærområdet.

Det er alltid gøy å være på tur i skogen. Spesielt når det innebærer vaffel spising i gapahuken og masse fri lek. 

Hei!

Nå er det begynt å bli vår ute og dette gjenspeiler selvfølgelig noen av aktivitetene vi gjør og noe av jobbingen vi gjør. Vi leter etter vårtegn, vi rydder hagen og vi jobber med ulike vår materiell som perling av påskeharer og blomster. I tillegg er vi om dagen opptatt av tall og bokstaver.

LØKO materiell

LØKO materiell er en populær måte å øve seg på å gjenkjenne og finne igjen bokstaver.

Det bevegelige alfabetet

Her lærer vi bokstaver, lærer å skrive navn og lage egne ord gjennom å bruke det bevegelige alfabetet.

Tallorm

Her lærer vi tall og farger gjennom tallormen vår. Her skal man legge riktig riktig tall på riktig plass i ormen.

Fastelavn

I forbindelse med fastelavn på søndag var vi i skogen og plukket oss bjørkekvister som vi senere på dagen lagde fastelavnsris av.

Skøyte dag med skolen 

Øvelse gjør mester - etter å ha øvd oss noe ble det litt lettere.

Meise boller

Etter at vi lærte litt om blant annet Dompap og kjøttmeis laget vi meise boller til småfuglene.

Morgensamling i barnehagen, 09.12.14


Barnehagen hadde sin egen morgensamling for foreldre og elever ved skolen. Barna tente lys i adventstaken, sang "Tenn lys", "Rudolf" på norsk og engelsk, samt avsluttet med "Rocking around the christmastree" med bevegelser. Etterpå var det foreldrekafe med servering av grøt og saft.

 

Pynting av butikken til jul

Vi har pyntet butikken med julepynt som vi har laget selv. Etter at vi var ferdig med pyntingen fikk vi servering av butikken.

Nye vasker i barnehagen

Barnehagen har fått installert vasker tilpasset barnas høyder, og vi gleder oss over enda et tilrettelagt element her hos oss. "Help me to do it by myself" - Maria Montessori.