Informasjonsbrev LMS                                  mars 2018

Vi håper alle har hatt en fin vinterferie og at alle er friske og klare for ny giv.

Vi er inne i planleggingen av høsten og ut fra elevtallet fra høsten ønsker vi å gjøre en justering i gruppeorganiseringen. Det betyr at gruppe 1 vil være 1.-3. trinn og gruppe 2 til være 4.-7. trinn. Dette gjør vi for at gruppene skal være mest mulig jevnstore, samt på grunn av skjev fordeling av gutter og jenter. Dette betyr ikke nødvendigvis at det blir slik fremover, men vi gjør en vurdering etter søknadsfristen i februar hvert år på hvordan vi tror det er best å dele. Montessoripedagogikken er bygd opp under en aldersblanding på 3 år, og det er ivaretatt uansett hvordan vi deler opp de to gruppene. Mer informasjon blir gitt på vårens foreldremøte, og informasjon om kontaktlærere osv. kommer ved skolestart i august.

Gruppe 2 skal til Sjusjøen på alpindag 12.mars. De har fått eget skriv med informasjon om dette.

Gjennom den kulturelle skolesekken har vi noen opplegg nå i vår. Først ut er «I det magiske kinomørket» som er tirsdag 19. mars. Gruppe 1 reiser kl. 8.45 og er tilbake kl. 12.00, mens gruppe 2 reiser kl. 10.45 og er tilbake kl. 14.00. Gruppe 1 spiser da de er tilbake på skolen (og får litt frukt underveis), mens gruppe 2 spiser før de reiser.

Uke 13 skal hele skolen ha felles temauke om Teknologiens historie. Dette er en helt ny fortelling som Norsk Montessoriforbund har laget. Vi starter uka felles, for så å gå inn i tidslinjen og fordype seg i ulike deler av den teknologiske utviklingen. Mer detaljert informasjon kommer på ukeoversikten for hver gruppe.

Viktige datoer i mars:

Tirsdag 12.03 – Alpindag gruppe 2

Tirsdag 19.03 – «I det magiske kinomørket» hele skolen

Fredag 29.03 – Bokbussen kommer – husk å ta med bøker som skal leveres!

Hilsen personalet