Informasjonsbrev LMS                                     juni 2018

Vi går inn i de siste skoleukene i dette skoleåret og inn i en tid preget av oppsummering i ulike fag og det blir kartleggingsprøve i matematikk fra og med 2. trinn. Vi bruker ganske mye tid på øving til sommeravslutning. Vi regner med at alle deltar på avslutningen og legger opp øving og rollefordeling ut fra det. Hvis noen mot formodning ikke skal delta, må vi ha beskjed om dette så snart som mulig. Sommeravslutningen inngår som en del av undervisningsopplegget vi har på skolen og årets tema er Disney.

Vi vet ikke hvor lenge svømmehallen er oppe enda, så følg med på ukeoversikten for info om dette.

Fredag 8. juni er det aktivitetsdag på skolen. Da er det viktig med gode klær og joggesko. En drikkeflaske er også fint å ha i sekken.

Mandag 11. og tirsdag 12. juni skal Inger Berit gjennomføre sin fagprøve på skolen. Hun vil ta ut en gruppe elever fra gruppe 1 for å gjennomføre denne prøven.

Fryal skole har invitert gruppe 2 til felles friidrettsdag på Hov stadion onsdag 13. juni. Denne dagen er det viktig med god klær og joggesko, samt sekk med niste og drikke.

Siste skoleuke vil alle elevene som vanlig få med seg evalueringsbrev hjem.

Vi ber om at alle som har bøker som skal leveres Bokbussen eller skolen leverer disse før sommerferien. Det er viktig med sekk de siste skoledagene, da det alltid er mye klær og bøker som skal sendes med hjem. Alle må tømme garderoben for klær og sko før ferien (gjelder også innesko og skiftetøy).

Viktige datoer i juni:

Mandag 4. juni – Helsesøster kommer (pubertetssamtale 6. trinn)

Torsdag 7. juni – Biblioteket kommer for å informere om Sommerles

Fredag 8. juni – Aktivitetsdag på skolen Tirsdag 12. juni – Morgensamling kl. 9.30 (ute i barnehagen). Alle foresatte eller andre er velkomne.

Onsdag 13. juni – Friidrettsdag for gruppe 2 på Hov Stadion

Mandag 18. juni – 7. trinns elever som skal starte på Søndre Land Ungdomsskole reiser dit på besøk (kl. 9.00-11.40). De tar skolebussen ned (må organiseres selv) og blir kjørt tilbake til skolen.

Torsdag 21. juni - sommeravslutning kl.17 (det blir utdelt eget skriv om denne kvelden).