Informasjonsbrev LMS                                 mai 2019

Vi starter mai med førskoledager. Disse dagene vil de som skal være i gruppe 1 fra høsten ta imot førskolebarna, mens de som skal være i gruppe 2 neste år vil være sammen. 7. trinn vil ha eget opplegg disse dagene. De som skal være faddere vil være noe sammen med fadderbarna. Alle må ha klær til å være ute begge disse dagene, da det blir noe ekstra uteaktivitet, og det er meldt litt kaldere være enn i starten av uka.

17. mai håper vi alle vil være med å gå i barnetog. Det foregår i Hov sentrum kl. 10.00. Oppmøte til toget er kl. 9.45 ved Hov kirke. De som ønsker er velkomne til å delta på leker og aktiviteter etter toget i rådhuset.

Siste gang med svømming før ferien er 29. mai, så det blir ikke svømming i juni. Da vil elevene ha vanlig arbeidstid og spise lunsj på skolen til vanlig tid.

På grunn av kollisjon med skoleavslutning for 10. trinn på ungdomsskolen har vi valgt å flytte sommeravslutningen til onsdag 19. juni kl. 17.30-20.00. Siden vi skal markere at skolen er 10 år, vil avslutningen bli en større markering enn vanlig. Invitasjon kommer etter hvert, men vi regner med at alle elever og foresatte deltar på dette, så hold av kvelden.

Takk til de som har gjennomført og levert tilbake foreldreundersøkelsen. Til de som ikke har levert, gjør det gjerne.

Viktige datoer i mai:

10. mai – Bokbussen kommer, husk å ta med alle bøker som skal leveres.

Skolefri dager i mai: 1. mai, 17. mai, 30. mai.

Hilsen personalet