Elevenes nysgjerrighet, naturen og praktisk arbeid er vårt utgangspunkt for læring

 

Grunnverdier:

Trygghet

Selvstendighet

Inkluderende

 

Hovedmomenter:

Montessoripedagogikk

Aldersblanding

Barn lærer på ulike måter og i ulikt tempo

Godt samarbeid

Fleksibilitet