Informasjonsbrev LMB                                                    Desember 2018

Nå er det tid for årets siste informasjonsbrev. I november begynte vi å jobbe med temaet Kunst & Forming, og Etikk & Filosofi. «Kunst og forming er en måte å uttrykke seg på og derfor en del av barnets språklige uttrykk. Det er også sensorisk, barnet opplever former, farger og ulike materialer» (Følg barnet! – Pedagogisk fagplan for montessoribarnehagen, s. 52). «Etikk og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og prege verdier» (Rammeplanen, s. 54). Vi har derfor jobbet med fortellinger og lest mange bøker som ga mulighet for samtale, undring og ettertanke. Vi har allerede kommet godt i gang med forberedelser og øving til morgensamlingsshowet vi skal ha nå i desember, og barna har vist særlig stor interesse for «Baby Shark» sangen vi skal danse til. Det har gjennom november vært flere fine stunder ute og inne der vi har utforsket masse og jobbet med formingsaktiviteter. I slutten av november ble det også både juleverksted med mange flotte formingsaktiviteter og en egen dag med lefse baking.

I desember vil vi jobbe videre med de samme temaene som i november, Kunst & Forming, Etikk & Filosofi.  Gjennom dette ønsker vi å skape interesse for mangfold, samt forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.  Etikk, moral og tro vil bli viktige veivisere gjennom livet. Barn undrer seg like mye som voksne, det er bare uttrykksmåten som kan bli noe annerledes (Følg barnet! – Pedagogisk fagplan for montessoribarnehagen, s..55-56). Vi legger vekt på mange gode samtaler, og vi vil ta opp grunnleggende kristne verdier og humanistisk arv og tradisjon. Det blir også viktig å skape kjennskap til ulike livssyn, spesielt de som er representert i barnehagen. Vi ønsker å reflektere rundt det at det finnes mange ulike måter å forstå ting på, og ha refleksjon rundt grunnleggende normer og verdier (Rammeplanen s.54-55). Kjente merkedager som eksempel Lucia er en viktig del av desember. Gjennom disse dagene kommer vi inn på blant annet både religion og forming.

Hver mandag i desember har hele skolen adventssamling felles kl. 8.30. Da leses det tekst og synges sanger som handler om jul og advent. De barnehagebarna som ønsker å delta på dette er velkomne, og følges opp av personalet i barnehagen.

Arbeidet med underholdningen vi skal gjennomføre på morgensamling 11. desember fortsetter.  Dette betyr mye sang og dans fremover. Andre ting vi kommer til å ha i desember er «ha med dag», baking, Lucia juleverksted, kirkebesøk, adventsfest og film. (Se oversikten med dag/dato lenger ned.) Desember betyr også at vi sier velkommen tilbake til vår assistent Caroline Andresen som har vært borte i mammaperm. Vi takker også for denne gang til Karoline B. Brenna som har vært assistent hos oss i høst.

 1. desember starte vi med å trekke vår adventskalender, der vi trekker et navn og alle sier hyggelige ting om personen, og dette skrives ned på kalenderlappen og blir sendt med hjem før jul.

Også i år er vi invitert på julegudstjeneste sammen med skolen. Denne blir 18 desember kl.9.00 i kirka. Det betyr at denne dagen er det frokost i barnehagen kl.8.00. Vi går fra barnehagen og ned senest kl.8.40. De som ikke kommer til frokost kl.8.00 denne dagen må komme ferdig spist til kl.8.30 eller gjøre avtale om å komme rett i kirka kl.8.55. med utetøy de kan gå tilbake i barnehagen med.

Siste dag før juleferien er fredag 21. desember. Vi er stengt hele julen og ønsker velkommen tilbake til barnehagen torsdag 3. januar 2019. Onsdag 2. januar har vi stengt pga. planleggingsdag for de ansatte.

Utedagene i desember:

5. desember – Nissemasj til Landåsen (alle) – de som vil kan ha på nisselue.

13. desember – Gå Lucia (skolestartere går til Landåsen, resten går Lucia på skolen)

20. desember – Tur til Brennodden med grøt på bål (alle)

Viktige datoer i desember:

3. desember – Bokshow med Hans Ludvig og pepperkakebaking
4. desember – Pepperkakebaking

7. desember – «Ha med dag»

11. desember kl.9.30 – Morgensamling og grøtfest (se egen invitasjon og skriv på døra)

12. desember – Bake lussekatter

14. desember – Film og kos

17. desember - Juleverksted

18. desember – Julegudstjeneste kl.9.00 og adventsfest sammen med skolen kl.17.00 –        Eget skriv ang. adventsfest kommer

19. desember – Bake Serina kaker

21. desember – Siste dag før juleferien. Vi stenger kl.16.30.

 

3. januar – Første dag med åpen barnehage i det nye året.

  Vi ønsker alle ei fin adventstid og riktig god jul, samt et godt nytt år!

Hilsen personalet!