Informasjonsbrev LMB          Juni, juli og starten av august 2019

Mai ga oss mange fine dager fylt med både sol og regn.  Tema for mai var Kropp, aktivitet og helse. «Barn skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger» (Rammeplanen s. 49). Vi la opp til arbeid rundt dette gjennom sykkeldager, turer, læring om kroppen, førstehjelp og masse spennende aktiviteter. Vi jobbet også videre med FN`s bærekrafts mål og fortsatte å øve på kildesortering. I tillegg ble mai brukt til å forberede morgensamling og øve til den.

I juni fortsetter vi samme tema; Kropp, aktivitet og helse. Barna skal «få muligheten til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt». (Rammeplanen s.) Vi lærer blant annet gjennom materielljobbing, fysisk aktivitet og samtaler. Det vil fortsatt være mulig å ta med seg egne sykler på enkeltdager.

Barnehagen fastsetter ikke så mange planer for juli og starten av august, men legger til rette for at de barna som skal være hos oss får mange rolige dager fylt med utelek, småturer, materielljobbing og kos.

Tirsdag 4. juni blir det morgensamling kl.9.30 i barnehagen. Barna underholder og etterpå blir det utstilling og foreldrekaffe. Frokost i barnehagen denne dagen blir servert fra kl.8.15. Egen invitasjon er delt ut.

Onsdag 19. juni er alle barn, foresatte, søsken, familie, venner og andre interesserte velkomne til sommeravslutning kl. 17.30. Eget skriv er delt ut. Husk påmeldingsfrist 3. juni. For barnehagebarna blir det et kort underholdningsnummer på scenen og etterpå får alle som skal begynne på skolen utdelt en avslutningsperm fra barnehagen. 

Skolen tar sommerferie fra og med mandag 21. juni. Barnehagen tar ferie og er stengt fra og med mandag 8. juli. Første dag etter barnehagens sommerstengning er mandag 5. august.

I denne perioden vil det bli gjennomført noen planleggingsdager for barnehagens personale. I juni er det satt opp planleggingsdag tirsdag 11. Da skal barnehagens personale jobbe videre med COS. I august blir det planleggingsdag mandag 12. og onsdag 14. Mandag skal personalet jobbe litt i egen barnehage og resten av dagen sammen med de andre barnehagene i kommunen. Onsdag skal personalet delta på montessorikurs i regi av Montessori innlandet. Derfor blir ikke disse to dagene rett etter hverandre. Beklager de ulempene dette måtte medføre. Alle planleggingsdager er barnehagen stengt.

På grunn av sommerferie gjelder dette informasjonsbrevet helt frem til midten av august.

For alle barn og foreldre som forlater oss for å begynne på skolen til høsten sier vi takk for noen fantastiske år og ønsker lykke til på ferden videre. For alle andre sier vi takk for dette barnehageåret og velkommen tilbake til nytt barnehageår i august.

 

Utedagene i juni:

3. juni – sykkeldag (alle)

6. juni – Tur til Skumsjøen (født 2013 og 2014) – Eget skriv

12. juni – Tur til Landåsen (alle)

19. juni – Tur til Tussestien (alle)

25. juni – Bowling (født 2013)

Viktige datoer i juni:

4. juni – Morgensamling kl. 9.30 (ute) – Eget skriv

10. juni – Stengt – 2. pinsedag.

11. juni – Stengt – planleggingsdag for personalet

19.juni – Sommeravslutning for barnehagen og skolen kl. 17.30 – Eget skriv

Viktige datoer i juli:

Sommerstengt fra og med mandag 8. juli.

Viktige datoer i august:

5. august – første dag etter sommerstengt.

12. august – stengt – planleggingsdag

14. august - stengt – planleggingsdag

Bursdager i juni:

16. juni – Leon 3 år

18. juni – Amalie 4 år

Bursdager i juli:

Ingen

Bursdager i august:

13. august – Tia Maria 4 år

Mvh Personalet