Informasjonsbrev LMB                                                    Mars 2019

I februar jobbet vi videre med tema Språk. Vi hadde noen spennende språkprosjekter og vi hadde fremme masse spennende materiell, som blant annet bokstavgjenkjennelse, skrivemateriell, lesemateriell og bokstav-lotto. Vi arbeidet ekstra med Anne-Cath Vestly og Astrid Lindgren, og fant ut at vi hadde hørt om mange av deres fortellinger fra før og kjente flere av deres karakterer. Spesielt kjente vi godt til karakterene Knerten, Lillebror, Emil og Ida. Vi vil trekke med oss noen av deres tekster videre fremover mot våren.

I februar ble det også brukt mye tid ute og barna har fått øve seg på å gå på ski. Noen av de mest ivrige barna prøvde også å gå opp hele akebakken på skolen med ski på beina😉

Tema for mars er matematikk. Matematikk går inn under fagområdet «Antall, rom og form» i Rammeplanen for barnehagen. I Fagplan for Montessoribarnehagen står det at «Alle mennesker har et matematisk sinn. Det kommer til uttrykk i interessen for tall og telling, former og dimensjoner, presisjon og jakten på sammenhenger» (s. 44). Dekking av bord, sang, rim og regler blir ofte de minste barnas første møte med matematikk. For de eldre barna blir matematikk et mer omfattende emne å fordype seg i. Hos oss vil barna både indirekte og direkte komme i kontakt med matematikk. Altså både gjennom alle de praktiske hverdagsaktivitetene og gjennom det sansetrenende materiellet vårt. Vi vil i mars også se ekstra på tall og mønstere. Tallene 1-10 og 0 er de første tallene vi ser på. Vi skal plukke fram ulikt materiell sånn som blant annet tellestaver, tallkort, sandpapirtall og former i innpassingsbrett.  Barnehagen skal videre bidra til at barna får leke og eksperimentere med tall. Det samme gjelder mengde og telling. Det er også viktig at barna får erfare størrelser i sine omgivelser. De skal få undersøke former og sortere dem på ulike måter. (Rammeplanen for barnehage s. 54).

Vi merker oss stadig at det blir lysere ute og mer sol. Dette må vi utnytte og fortsette å komme oss ut i de fine stundene enten det er for å gå tur, gå på ski, leke eller annet. Vi ønsker derfor at barna får solkrem og solbriller i barnehagen.

Tirsdag 12. mars er det tid for Barnehagedagen. Tema for årets barnehage dag er synliggjøring av hvordan barnehagen jobber for å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet under slagordet: «Jeg lurer på…»  I den forbindelse kommer barnehagen til å legge opp til en utedag med mulighet for barna til å være med å undre seg utendørs. Vi avslutter dagen med å ønske alle foreldre og andre som står barnet nært velkommen til å komme i barnehagen å se på det vi har undret oss på, samt bli med barna å grille. Eget skriv kommer.

Er det noen som har forslag til spennende prosjekter vi kan gjennomføre eller ting vi kan lage i barnehagen må dere gjerne dele dem med oss.

Karnevalet som skulle vært i februar blir gjennomført fredag 8 mars. De som ønsker å kle seg ut kan gjøre det. Det blir pølsefest og mange gøyale aktiviteter denne dagen.

Onsdag 6 mars er det kveldskurs for alle ansatte i tema Trygghetsirkelen. Dette kurset forgår på Søndre Land ungdomsskole og for at alle ansatte skal rekke dit pluss spise mat før kurset er vi nødt til å stenge kl.16.15 denne dagen. Beklager de ulempene dette medfører.

Barnehagen har blitt tildelt midler for å gjennomføre vanntilvenning og svømmetrening med barn født 2014 eller før. Det praktiske rundt dette er ikke helt klart enda, men vi har tilgang på svømmebasseng og skyss til/fra onsdager sammen med skolen og jobber fortløpende for å kunne starte opp med dette. Mer info kommer.

For dere foreldre er mars tid for foreldresamtale, vi håper flest mulig vil ta seg tid til en hyggelig samtale. Eget skriv kommer.

Utedagene i mars:

Tirsdag 5. – Ski og akedag (alle)

Torsdag 7. – Lage mønstre og former i snøen (alle)

Mandag 11. – Ski og akedag (alle)

Onsdag 13. – Mattelek ute (alle)

Mandag 18. – Ski og akedag (alle)

Onsdag 20. – Tur til Landåsen (alle)

Tirsdag 26. – Ski og akedag (alle)

Fredag 29. – Mattelek og aking (alle)

Viktige datoer i mars:

Onsdag 6 mars – barnehagen stenger kl.16.15.

Fredag 8 mars. – Karneval (alle)

Tirsdag 12. – Barnehagedagen 2019 (alle) – Eget skriv!

Torsdag 14. – Boklek (skolestartere) – Eget skriv!

Fredag 15. – Filmkos (alle)

Torsdag 21. – Sløydprosjekt (født 2014 eller før)

Onsdag 27. Tallparty (alle)

 

Mvh Personalet !