Informasjonsbrev LMB                                                    Mai 2019

I april arbeidet vi med matematikk, med fokus på måling og antall. Vi brukte flere grunnleggende matematiske begreper og vi brukte hele kroppen til å utvikle romforståelse. Vi hadde fremme ulikt materiell og så at det var mange som ønsket repetisjon av blant annet tellemateriell og sylinderblokkene.  Noen av barna har også prøvd seg på Løko-materiell og matteprogrammet «Tella» på Ipad.

April var en måned der det startet med mye bløtt tøy og gikk over til å bli litt tørrere og ikke minst varmere. Denne variasjonen må vi regne med i mai også. Fortsett derfor å pass på at barna har et godt utvalg av regntøy/parkdresser og sko som tåler vann. Samtidig som barna har med litt tynnere tøy som egner seg for tørre og varme dager.

Takk for oppmøte ved felles foreldremøte i Søndre Land kommune. Marthe Sveberg var foredragsholder. Gjennom sin entusiasme og erfaring som foreldre fortalte hun om folk om, trygghetssirkelen og ikke minst egne erfaringer på en måte som gjør det hele mer forståelig og lett å ta til seg. Hun innrømte at det ikke alltid er så lett og at det er helt greit. Flere har det sånn inkludert henne. Ønsker dere å se mer på prosjektene til Marthe Sveberg besøk nettsiden til Folk om, lenk nederst.

Tema for mai er Kropp, aktivitet og helse. Rammeplanen sier at «vaner og handlingsmønsteret tar form allerede fra tidlig alder». (s.49). Vi skal legge til rette for bevegelsesglede og matglede. Videre skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. De skal få medvirke i matlaging og bli kjent med maten fra «jord til bord». (s.49). Vi legger opp til arbeid rundt dette, og vi skal blant annet klargjøre grønnsakshagen og dyrke der, lære om kroppen og tegne vår egen kropp. Inkludert i dette temaet er også fortsettelsen av arbeidet med miljø og utvikling – «Montessori 2030» som har ligget i bakgrunnen hele dette barnehageåret. Barna lærer å ta vare på og vise omsorg for seg selv, hverandre og naturen. Vi fremmer verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn. Arbeidet vil foregå like mye inne som ute nå om dagen. (se linker nedenfor for å lese mer om miljø og utvikling, i tillegg til å se i årsplan s.8).

Et annet område som er inkludert i dette temaet er førstehjelp. Der følger vi Henry, som er et pedagogisk førstehjelpsopplegg for barnehager fra Røde kors. Målet er spesielt å lære de eldste barna i barnehagen om førstehjelp. Henry er uheldig. Han faller ned fra treet, får kul i hodet, skjærer seg, klemmer hånden sin og får skrubbsår på kneet. Målet med dukken er å lære barn hva vi kan gjøre for å hjelpe, hvem som skal hjelpe og hvor vi ringer. 
(Se link under for å lese mer om opplegget).

Mai er tid for å ta frem igjen sykler og en dag i uka legger vi opp til at de barna som vil kan ha med seg sin egen sykkel. Da må de også ha med seg egnet sykkelhjelm. Begge deler godt merket med navn. Så kan vi gå opp i skolegården i utetiden og øve oss.

Skolestarterne som skal begynne på Land Montessoriskole er invitert til førskoledager torsdag 2 mai kl.8.30-14.30 og fredag 3 mai kl.8.30-13.30. Eget skriv ble delt ut fra skolen. Er det noen av disse barna som trenger å være i barnehagen før og/eller etter at de er på skolen disse dagene må dere gi beskjed. Så får barnehagen ordnet med følge til/fra.

Det er flere fridager i mai og en av dem er 17. mai. Da dette er en dag fylt med tradisjoner her i Norge, kommer vi selvfølgelig til å lære litt om denne dagen og øve oss på å gå i 17 mai tog. I år som i fjor blir det flere felles 17 mai tog i Søndre Land, Land Montessori går sammen med Hov og vi håper flest mulig vil delta. Toget starter kl.10.00 fra Hov kirke. Fint hvis de som skal gå møter kl.9.45 for å stå klare under barnehagens fane. For videre info følg med på kommunens hjemmeside, link nederst.

Utedagene i mai:

2.5 – Tur til Lysenrøysa/Landåsvannet (født 2014 og 2015)

6.5 – Sykkeldag (alle)

7.5 – Hinderløype i uteområdet med kosemat (alle)

13.5 – Tur til gapahuken med grilling (alle)

14.5 – Sykkeldag (alle)

20.5 – Sykkeldag (alle)

24.5 – Rebusløp rundt kjærlighetstien med mat i gapahuken. (alle)

27.5 – Sykkeldag (alle)

28.5 –

Viktige datoer i mai:

1. 5 – Stengt – Arbeidernes dag

2 og 3.5 – Førskoledager på Land Montessoriskole (for skolestartere som skal begynne der).

3. 5 – Frist for å levere svarlapp ang. sommerferien. (alle)

9.5 - «Ha med dag» (alle) - barna kan ta med seg en leke eller bamse hjemmefra. Husk at denne må være merket med navn og at det anbefales at den tåler litt, da den skal vises rundt og kanskje noen har lyst til å låne bort.

17. 5 – Stengt – Grunnlovsdagen

21.5 – Matdag – Vi jobber med hva som er sunn/usunn mat og lager varm mat til lunsj.

30. 5 – Stengt – Kristi himmelfartsdag

Bursdager i mai:

17.5. – Sarah 5 år

 

Til informasjon for juni:

11 juni er barnehagen stengt pga. planleggingsdag for de ansatte.

Sommeravslutning blir onsdag 19 juni. Skolen markerer i år 10 års jubileum. Det er i den forbindelse ønskelig at barnehagens foreldre bidrar med kaker. Se egen mail som ble sendt 29.04. Barnehage barna markerer dette ved å gi en egen liten overraskelse til skolen og ellers blir alle skolestarterne invitert opp på senen for å motta avslutningsbok denne kvelden. 

Mvh Personalet