Informasjonsbrev LMB                          august og september 2019

Vel møtt til nytt barnehageår. Vi ønsker ekstra velkommen til de nye barna som starter hos oss; Wim, Maja, Tuva, Tobias, Sander og deres foresatte.


Personalet i barnehagen det kommende barnehageåret er som følger; Mette (styrer og pedagogisk leder), Silje (pedagogisk leder, i vikariat for Eline ut desember), Eline (pedagogisk leder, i mammaperm frem til midten av desember), Heidi (pedagog og assistent) og Caroline (assistent). Mette og Silje kommer til å dele hovedansvaret for oppfølging av barna. Når Eline er tilbake tar hun over barna Silje har fulgt. Dette gjelder foreldresamarbeid, foreldresamtaler, andre møter og oppfølgning som er nødvendig. Fordelingen av barna blir som følger:

Mette: Herman, Hedda, Maja, Tobias H.K, Aasmund, Tuva og Tobias H.R.

Silje: Tia, Wim, Amalie, Aiden, Leon, Odin og Sander.

Fagområdet for august og september er «geografi og nærmiljø», som passer godt inn i oppstart og innkjøring. «Arbeidet med geografi hjelper barnet til å forstå sin sansbare verden gjennom å lære geografiske navn og begreper, bearbeide inntrykk av den virkelige verden ved hjelp av materiellet og gi et innblikk i den nære forbindelsen mellom menneskene og jorden vi bor på» (Fagplan for Montessori, s.49). Det skaper følelse av tilhørighet og det å være en del av et menneskelig felleskap. Vi skal oppleve den virkelige verden. (fagplan for Montessori, s.49-50). De vil også være innom temaer som solidaritet, miljøvern og biologi. Vi vil bruke mye tid til å bli kjent med hverandre, med barnehagen, med området rundt oss og det vil bli brukt tid på å komme inn i gode rutiner. Vi vil dele opp barnegruppa litt, i forhold til å få rolige dager og god innkjøring for de nye barna. Vi vil benytte «Mitt Valg» og «Barnas plattform» en del i denne perioden. «Mitt Valg» er et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse med fokus på forebyggende arbeid. «Barnas plattform» er med på å gi barna god selvfølelse og selvtillit. Samtidig gir barnas plattform rom for ro og avslapning. Se link for mer info.

I september blir det en egen blålysuke. Denne uken skal vi gjøre oss kjent med nødetatene våre; ambulanse, brann og politi. Vi vil snakke om dette i samling, jobbe med gjennom materiell, synge sanger og mer. Vi vil benytte førstehjelpsbamsen vår Henry til å hjelpe oss å lære litt førstehjelp. Det skal også denne uken gjennomføres brannøvelse, både felles med skolen og en alene der barna får redde kosebamsen sin.

Viktig informasjon;

·         Ny årsplan og nytt årshjul deles ut i forkant av foreldremøte i september.

·         Vi forsetter å servere felles frokost i barnehagen kl.8.30 til ca.9.00. Under frokost ønsker vi å unngå uro ved matbordet og oppfordrer derfor til å komme før eller etter frokost. Kommer ditt barn i barnehagen før kl. 7.30 på morgenen og trenger et enkelt måltid, må det medbringes matpakke. Matpakke kan for eksempel bestå av enkel skive brød, en yoghurt eller litt frukt. Kommer barnet etter kl.7.30 ønsker vi at det venter med å spise til kl.8.30 da det er felles frokost hvor barna får mat av barnehagen. Dette er for å sikre at barna er sultne til felles frokost og at frokosten kan bli et hyggelig samlingspunkt med alle rundt bordet.

·         Hver tirsdag dette barnehageåret kommer de ansatte til å ha personalmøte kl.13.30-14.30. I denne tiden er det to assistenter fra skolen som kommer til være i hovedsak ute med barna i barnehagen. Kommer du å henter ditt barn i denne tiden gi beskjed til en av disse om at dere reiser.

·         Da det er få barn ved Land Montessori skole som skal ha SFO det kommende året kommer vi i barnehagen til å hjelpe skolen med å opprettholde SFO. Det betyr at før kl.7.45 på morgenen og etter kl.15.30 på ettermiddagen vil SFO barn være sammen med oss i barnehagen. I skolens ferie vil SFO muligens være noe mer sammen med oss.  

·         Barna har ikke mulighet til å medbringe egne leker hjemmefra, da dette ofte fører til konflikter. Leker barnet eventuelt har tatt med seg skal tas med tilbake hjem eller legges igjen i bilen. Vi vil legge opp til egne ha-med-dager i tillegg til å tilby et variert utvalg av materiell og leker i barnehagen. Barn som akkurat har startet hos oss kan selvfølgelig ha med en bamse i oppstarten som en trygghet. Sovebarn har med bamse så lenge de sover i barnehagen.

·         På grunn av alvorlig allergi ved Land Montessori kan ikke barna ta med seg egg og nøtter i/på deres matpakker! Barna kan likevel oppleve å få servert egg i barnehagen, men da er dette under «kontroll» av de ansatte.

Utedager i august:
Vi legger ikke opp til noen utedager de første ukene i august, men vil være mye ute i barnehagen i tillegg til å utforske skolens uteområde hvis været tillater det.

27.08. – Tur til Landåsen (alle)

Utedager i september:

I september starter vi for fult med utedager.  Ikke alle tingene vi finner på er tilpasset alle barn, derfor velger vi noen ganger å dele barna på disse dagene. Følg da med på hvilken aldersgruppe de ulike turene gjelder for. De resterende barna får da masse utetid i barnehagen og samme tur-mat kos som de som er på tur.

5.09. – Tur til gapahuken (født 2014 og 2015)

11.09. – Tur til kirka (alle)

16.09. – Tur til Tussestien (født 2014 og 2015)

23.09. – Bålkos i barnehagen (alle)

Bursdager i august:
13. 08. – Tia Maria 5 år!

Bursdager i september:

29.09. – Asmund 4 år!

Viktige datoer i august:
12 og 14.08 – Barnehagen stengt pga. planleggingsdager.

Viktige datoer i september:

13.09 – Frist for å melde fra om barnet skal være i barnehagen i høstferien – benytt egen svarslipp som blir delt ut en uke før..

19.09 – Foreldremøte fra kl.17.30 – Eget skriv kommer!

Annet:

http://www.determittvalg.no/om-mitt-valg/

https://www.barnasplattform.no/

Kontakt info for Barnehagen /styrer:

Tlf: 61126880

Mobil: 94873114

Mail til barnehagen/Mette (styrer): barnehage@landmontessori.no

 

Hilsen alle i personalet!