Er Montessoribarnehage noe for ditt barn?

Vi er en liten og trygg barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser nær Landåsvannet i Landåsbygda.  Vi jobber etter Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Montessori var opptatt  av å utvikle og utdanne hele barnets potensial: fysisk, intellektuelt, åndelig, emosjonelt og sosialt. Montessoripedagogikken bidrar til at barnet selv aktivt søker og mottar kunnskap. Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljø og gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene er begreper som går som en rød tråd gjennom Montessoripedagogikkens filosofi.

Førskolebarnets absorberende sinn, de sensitive periodene, behovet for frihet og selvstendighet og behovet for mestringsfølelse, er fundamenter i den pedagogiske filosofien vi vektlegger i Land Montessoribarnehage.

Vår viktigste grunnverdi er derfor: Følg barnet!

Praktiske opplysninger:

  • Barnehagen er åpen 06.45 til 16.30, med mulighet til å endre åpningstiden 15 min på morgen og ettermiddag ved behov.
  • Opptak skjer gjennom samordnet opptak i Søndre Land Kommune, eller ved å søke direkte til oss. Søknadsfrist 15.02
  • Barnehagen er også åpen for barn fra andre kommuner og søknadsskjema kan lastes ned fra hjemmesiden, eller du kan henvende deg til styrer Catrine Jørandli på tlf 61125650, eller barnehage@landmontessori.no .
  • Prisene følger de kommunale satsene for Søndre Land kommune, http://www.sondre-land.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barnehagene/priser-og-betaling-for-barnehage
  • Det er mulig å søke kommunen om redusert foreldrebetaling i barnehagen for familier med lav inntekt, jfr. forskrift om foreldrebetalinger i barnehager. Se søknadsskjema barnehager.
  • I tillegg tilbyr vi mat og frukt til barna hver dag i barnehagen, dette inkluderer frokost, lunsj og frukt. Vi har også to varme måltider hver uke.
  • Barnehagen har kapasitet på 18 barn (plasser) i alderen 0-6 år.
  • SFO er organisert som en del av barnehagetilbudet og er oppe 06.45-08.15 og 14.30-16.30 hver dag. Søknadsskjema ligger under skole.
  • Barnehagen har 4 uker sommerstengt i juli (dette er behovsprøvd, ta kontakt ved behov for endring).

Antall dager/Størrelse på plass

5 dager/100%

4 dager/80 %

3 dager/60 %

2 dager/40%

Satser for plass pr 01.01.18

2.910,-

2.445,-

1.980,-

1.455,-

Satser for matpenger

260,-

210,-

160,-

130,-

Kjøp av enkeltdager koster:

Hel dag:   kr 225,-
Halv dag: kr 110,-