Ansatte på skolen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Foto: Knut Kamphaug

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Foto: Knut Kamphaug

                                                                                                                                                                                                            

Bakerste rekke fra venstre: Assistent/Musikklærer - Anders Myhrvold,  Vaktmester - Erik Jordet,  Kontaktlærer - Joachim Sørum, Kontaktlærer - Mats Jørgenstuen

Midterste rekke fra venstre: Assistent - Hans Jürgen Haanschoten, Kontorfullmektig - Anne Grete Skaugom, Daglig leder - Unn Silje Brattsveen, Spesialpedagog - Catrine Jørandli, Faglærer/kontor - Sarah H.Kamphaug Jørgenstuen

fremste rekke fra venstre: Kontaktlærer - Anna Odnæs, Assistent - Agata Luczka (ikke lenger ansatt på skolen), Barne- og ungdomsarbeider - Bente Merete Tøristuen

Ikke tilstede: kontaktlærer - Mari-Anne Kleiven, renholder - Kari Brenna, spesialpedagog og assistent - Signe Flattum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesialpedagog - Cecilie Von Ubich

Spesialpedagog - Catrine Jørandli

Assistent - Agata Luczka

Renholder - Kari Brenna

Vaktmester - Erik Jordet