Velkommen til Land Montessori

Velkommen til Land Montessoribarnehage og -skole

Land Montessoriskole ble startet høsten 2009 med 22 elever og 5 ansatte, vi har i dag 27 elever og 11 ansatte. Land Montessoribarnehage ble startet høsten 2011 med 3 barn og 2 ansatte. I dag har vi 17 barn og 5 ansatte. Vi opplever vekst i interesse for vårt helhetlige tilbud til barn i barnehage og skolealder.

Dette kan vi tilby:

 • En unik pedagogikk som legger vekt på bruk av konkretiseringsmateriell, bruk av alle sanser i læringen, aldersblanding, frihet under ansvar og enkeltbarnet i sentrum

 • Skolen er et gratis alternativ til alle barn, uansett bostedskommune. Fri skoleskyss innenfor kommunegrensen.

 • Skolen har god lærertetthet

 • Vi lager mat hver dag.

  • Varm mat to dager i uken

  • Elevene/barna tar selv del i matlagingen

 • Vi legger også stor vekt på å bruke den flotte naturen rundt oss og har faste utedager hver uke.

 • Biologisk læringsmiljø i klasserommene på skolen

 • Akvarium i barnehagen og på skolen